•  Zeer gunstig tarief
  •  Werken transparant
  •  Zowel advocatuur als mediation
0299-323878
 

Som Advocatuur

Advocaten die begrijpen wat er speelt

 

Som Advocatuur

Advocaten die voor uw belang gaan.

Wilt u een inschatting van uw kansen en mogelijkheden? Neem nu contact op »

Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht is een uitgebreid rechtsgebied dat ziet op echtscheiding, alimentatie, gezag, boedelverdeling, huwelijkse voorwaarden, zorgregelingen, erkenning vaderschap, ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing en nog veel meer. 

Echtscheiding / beëindiging geregistreerd partnerschap

Er zijn veel aanbieders op de markt die u graag 'helpen' met uw echtscheiding, voor weinig geld... Maar ook hier geldt: goedkoop is duurkoop. Som Advocatuur krijgt regelmatig rammelende echtscheidingsconvenanten onder ogen, opgesteld door ‘deskundigen’ zonder enige kennis van zaken. Na ondertekening komt u echter niet zomaar onder het convenant uit. Wij kennen helaas diverse schrijnende gevallen waarbij bijvoorbeeld alimentatieverplichtingen die niet voldeden aan de wettelijke maatstaven moeten worden nagekomen omdat deze in het convenant waren opgenomen. Kijk dus goed wie u inschakelt en ga na of degene die u in wilt schakelen ervaring en opleidingen heeft gevolgd op dit rechtsgebied.

De advocaten van Som Advocatuur zijn op het gebied van familierecht aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand en voldoen uit de hoofde aan de kwaliteitsverplichtingen die de Raad stelt. Mr John Veerman is daarnaast familiemediator. Indien u samen met uw toekomstige ex-echtgenoot in overleg wilt over de gevolgen van de echtscheiding en inziet dat u beiden gezamenlijke belangen hebt (denk bijvoorbeeld aan de kinderen), dan is mediation wellicht een optie voor u. Onder begeleiding van een deskundige mediator van Som Advocatuur kunt u samen tot afspraken komen die juridisch gezien in orde zijn. U bent dan verzekerd van een soepele afwikkeling van de echtscheiding, inclusief een goed convenant op maat. Laat u vrijblijvend informeren over het zeer aantrekkelijke en concurrerende tarief dat wij in het geval van mediation hanteren.

Komt u er samen niet uit? In dat geval zal de rechtbank moeten worden verzocht om de knoop door te hakken over onderwerpen zoals alimentatie, verdeling van de gemeenschap van goederen, verblijfplaats van de kinderen, etc. Ook in deze gevallen kan Som Advocatuur u informeren, adviseren en bijstaan. Uw echtscheidingsprocedure wordt van begin tot einde verzorgd.

Beëindigen samenwoning

Ondanks dat samenwoners niet te maken krijgen met een echtscheidingsprocedure dienen zij rekening te houden met diverse zaken indien hun relatie wordt beëindigd. Indien er kinderen zijn, dienen hierover afspraken te worden gemaakt. Per 1 maart 2009 zijn ook samenwoners die het gezamenlijk gezag uitoefenen over hun kinderen verplicht om een ouderschapsplan op te stellen indien de relatie wordt beëindigd. Het vastleggen van afspraken over een zorgregeling, alimentatie, verblijfplaats, en overige aangelegenheden omtrent de opvoeding van de kinderen creëert uiteraard rust en zekerheid voor de ouders.

Indien er geen ouderschapsplan wordt opgesteld kan dit daarnaast tot problemen leiden. Bijvoorbeeld wanneer partijen later onenigheid krijgen over de uitoefening van het gezag, alimentatie of de zorgregeling. Bij de rechtbank zal in zo’n geval een (niet bestaand) ouderschapsplan moeten worden ingediend. Ook voor samenwoners is het daarom van belang dat er na het beëindigen van de relatie de afspraken omtrent de kinderen worden vastgelegd in een duidelijk ouderschapsplan. Dit kan problemen in de toekomst voorkomen. Som Advocatuur biedt de mogelijkheid om door middel van mediation tot heldere afspraken te komen die voor beide partijen werkbaar zijn. Mochten partijen er samen niet uitkomen, kan Som Advocatuur u eveneens begeleiden in een procedure bij de rechtbank.

Naast afspraken over de kinderen dienen samenwoners, net als gehuwden, afspraken te maken over de verdeling van de (gezamenlijke) woning en overige gezamenlijke eigendommen. Ondanks dat er geen huwelijksgoederengemeenschap ontstaat tussen samenwoners, zal blijken dat er toch veel goederen gezamenlijk zijn geworden en dus verdeeld moeten worden. Som Advocatuur kan u hierin begeleiden waarbij u tevens kunt kiezen voor mediation om soepel tot oplossingen te kunnen komen.

Omgang en gezag

Helaas komt het al te vaak voor dat ouders problemen krijgen over de omgang met hun kinderen. De andere ouder belet de omgang, een ouder wil zijn kinderen niet meer zien of een van beiden besluit te verhuizen naar een andere woonplaats. De (emotionele) gevolgen van dergelijke problemen zijn soms niet meer te overzien. Ook ouders die nooit getrouwd zijn geweest, kunnen tegen deze problemen aanlopen. Som Advocatuur kan u bijstaan in omgangskwesties, het opstellen van een ouderschapsplan en samen met u en uw ex-partner zoeken naar oplossingen. Ook mediation behoort in dergelijke zaken tot de mogelijkheden. Mocht u er samen echt niet meer uitkomen, dan kan Som Advocatuur u bijstaan in een gerechtelijke procedure.

Alimentatie

Betaal ik teveel alimentatie? Waar ben ik financieel gezien aan toe na het eindigen van mijn huwelijk? Voldoet de alimentatie nog wel aan de wettelijke vereisten? Is de alimentatie destijds juist vastgesteld? Mijn inkomen is verlaagd. Wat nu? Het vaststellen van de door u te betalen of te ontvangen alimentatie is complex. Som Advocatuur kan aan de hand van uw persoonlijke situatie berekenen hoeveel alimentatie er dient te worden betaald of ontvangen.

Erkenning en ontkenning vaderschap

In de meeste gevallen is het als vader zinvol om uw kind te erkennen indien u niet gehuwd bent met de moeder van uw kind. Zo zal het kind na erkenning uw erfgenaam zijn en bent u naast biologische vader ook de juridische vader van het kind. De moeder dient hiervoor echter wel haar toestemming te verlenen. Dit kan problemen veroorzaken. Het kan ook voorkomen dat u niet de biologisch ouder blijkt te zijn van uw kind en daarom niet verplicht kan worden om alimentatie te betalen na het beëindigen van de relatie. Voor vragen over de erkenning en ontkenning van het vaderschap, kunt u vrijblijvend terecht bij Som Advocatuur.

Ondertoezichtstellingen, uithuisplaatsingen, ontheffing ouderlijk gezag

Als ouder kunt u ongewild te maken krijgen met jeugdinstanties, bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming, die er uiteindelijk toe kunnen leiden dat uw kind onder toezicht wordt gesteld, uit huis wordt geplaatst en/of dat u uiteindelijk wordt ontheven uit het ouderlijk gezag. Deskundige juridische bijstand kan er in dergelijke zaken toe leiden dat de schade beperkt blijft. Ook in het geval dat er aan u onredelijke voorwaarden worden opgelegd ten aanzien van uw kinderen door een jeugdinstantie kan het zinvol zijn een rechtbank te verzoeken deze voorwaarden te beoordelen. Som Advocatuur kan u adviseren en bijstaan inzake onder meer ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, ontheffing ouderlijk gezag of problemen die u ervaart met jeugdinstanties.

Gerelateerde nieuwsbrieven

Inschrijven nieuwsbrief