•  Zeer gunstig tarief
  •  Werken transparant
  •  Zowel advocatuur als mediation
0299-323878
 

Som Advocatuur

Advocaten die begrijpen wat er speelt

 

Som Advocatuur

Advocaten die voor uw belang gaan.

Wilt u een inschatting van uw kansen en mogelijkheden? Neem nu contact op »

Huurrecht

Huurrecht is een onderschat rechtsgebied. Verhuurders houden vaak onvoldoende rekening met de rechten van huurders. Huurders zijn dikwijls niet op de hoogte van hun rechten. Som Advocatuur heeft in vele huurprocedures de belangen behartigd van beide partijen. We zijn dus bekend met de wet en de jurisprudentie. En we treden op voor de huurder of verhuurder. Som Advocatuur kan u bijstaan in kwesties inzake de (tijdelijke) (ver)huur van woon- of bedrijfsruimte.

SOM Advocatuur voor de verhuurder

Voor verhuurders is het belangrijk dat een huurovereenkomst voldoet aan de wettelijke vereisten. Dit om te voorkomen dat een huurder - ondanks dat partijen dat niet waren overeengekomen - zich toch nog kan beroepen op huurbescherming, met alle gevolgen van dien. Ook is het een prettig indien een verhuurder aanspraak kan maken op betaling van een boete of incassokosten indien een huurder de wettelijke verplichtingen niet nakomt. Met de juiste huurovereenkomst kan het voorgaande worden gerealiseerd en kunnen problemen in de toekomst worden voorkomen. Verhuurders kunnen Som Advocatuur inschakelen voor onder meer het opstellen van huurovereenkomsten, incasseren van achterstallige huurpenningen en het via gerechtelijke weg laten ontbinden en ontruimen van huurovereenkomsten.

In de huidige woningmarkt staan op dit moment veel woningen of kantoorpanden leeg. Het kan interessant zijn om deze woningen of kantoorpanden tijdelijk te verhuren om leegstand te voorkomen. Laat u wel voor zorgen dat een huurder zich niet kan beroepen op huurbescherming? Link nieuwsbrief.

SOM Advocatuur voor de huurder

Achterstallig onderhoud? Te veel huurverhoging? Een verhuurder die u van de ene op de andere dag uit uw woning wil zetten? Neem contact op met Som Advocatuur. Wij weten raad met dit soort praktijken.

Gerelateerde nieuwsbrieven

Inschrijven nieuwsbrief