•  Zeer gunstig tarief
  •  Werken transparant
  •  Zowel advocatuur als mediation
0299-323878
 

Som Advocatuur

Advocaten die begrijpen wat er speelt

 

Som Advocatuur

Advocaten die voor uw belang gaan.

Wilt u een inschatting van uw kansen en mogelijkheden? Neem nu contact op »

Incasso's

Zowel ondernemers als particulieren kunnen te maken krijgen met een wederpartij die gemaakte betalingsafspraken niet nakomt. Klanten weigeren een factuur te voldoen, geldleningen worden niet afbetaald, betalingsregelingen worden niet nagekomen of er wordt simpelweg niet meer gereageerd of betaald.

Dat is frustrerend. In dergelijke gevallen kiezen veel ondernemers en particulieren er voor, vooral als het om kleine bedragen gaat, om het er maar bij te laten zitten. Dit vanuit de – onjuiste – gedachte dat het incasseren vaak meer kost dan het oplevert. De advocaten van Som Advocatuur zijn van mening dat het voor iedereen, ondernemer of particulier, mogelijk moet zijn om onbetaalde en onbetwiste vorderingen te incasseren. Ook als dit lage bedragen zijn. Een succesvolle incasso hoeft voor u geen kosten met zich mee te brengen.

Per 16 maart 2013 is namelijk wettelijk het volgende geregeld voor handelsovereenkomsten die gesloten zijn na 16 maart 2013. Na 30 dagen is de wederpartij automatisch – op grond van de wet – de wettelijke incassokosten verschuldigd tenzij er een afwijkende betaaltermijn is overeengekomen. In het geval het een overeenkomst met een particuliere opdrachtgever betreft, dan dient deze eerst (op de juiste wijze) te worden aangemaand waarbij de incassokosten zijn verschuldigd indien niet binnen vijftien dagen na ontvangst van de aanmaning het verschuldigde is voldaan.

Som Advocatuur voert zuivere incasso’s (dat wil zeggen incasso’s waarbij de wederpartij geen verweer voert en/of niet in een procedure verschijnt) uit tegen de wettelijke incassokosten waarbij die kosten waar mogelijk worden verhaald op de wederpartij. De werkelijke incassokosten (exclusief BTW) zijn als volgt:

Hoofdsom t/m Toepasselijke percentage Maximale kosten
 € 2.500  15% over de hoofdsom met een minimum van € 40  € 375
 € 5.000  € 375 + 10% over hoofdsom -/- € 2.500  € 625
 € 10.000  € 625 + 5% over hoofdsom -/- € 5.000   € 875
 € 200.000  € 875 + 1% over hoofdsom -/- € 10.000  € 2.775
 € 200.001 en meer  € 2.775 + 0,5% over hoofdsom -/- € 200.000  € 6.775

         

 

 

Bij een succesvolle incasso komt de openstaande vordering, te vermeerderen met wettelijke (handels)rente, anders dan bij incassotrajecten bij een incassobureau, volledig toe aan uzelf waarbij de wederpartij de incassokosten betaalt.

Een succesvolle incasso hoeft dus geen kosten voor u met zich mee te brengen. Wilt u eens van gedachten wisselen over de incasso van openstaande vorderingen en wat wij daarin voor u kunnen betekenen, neem dan vrijblijvend contact op met Som Advocatuur.

Gerelateerde nieuwsbrieven

Inschrijven nieuwsbrief