Wet uiterste betaaltermijn van zestig dagen voor grote ondernemingen Laatste nieuws
 
Wet uiterste betaaltermijn van zestig dagen voor grote ondernemingen
Op 1 juli 2017 is de Wet uiterste betaaltermijn van 60 dagen in werking getreden. Met deze wet worden onredelijk lange betaaltermijnen in overeenkomsten tussen grote ondernemingen en MKB-ers tegengegaan.

Het komt vaak voor dat grote bedrijven met MKB-ers betaaltermijnen van een aantal maanden bedingen. Wanneer de MKB-er afhankelijk is van opdrachten die door grote bedrijven worden verstrekt, zit er vaak niets anders op dan in te stemmen met een (zeer) lange betaaltermijn.

Onder het oude recht dienden facturen binnen 30 dagen te worden betaald, tenzij partijen onderling andere afspraken maakten. De betalingstermijn mocht in ieder geval niet meer dan 60 dagen zijn, tenzij een langere termijn ‘niet kennelijk onbillijk’ zou zijn voor de schuldeiser en beide partijen hiermee instemden.

Met de nieuwe wetgeving kunnen partijen niet langer een betalingstermijn afspreken van meer dan 60 dagen. Algemene voorwaarden waarin toch een langere betaaltermijn wordt afgesproken, zullen na 1 juli 2017 in strijd zijn met de wet en daarmee nietig. Mochten dergelijke algemene voorwaarden toch zijn overeengekomen, dan wordt de betaaltermijn van rechtswege omgezet naar 30 dagen.

Wanneer betaling binnen de termijn uitblijft, is de schuldeiser van rechtswege wettelijke handelsrente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Het is niet toegestaan om wettelijke handelsrente in algemene voorwaarden uit te sluiten.

De nieuwe wet is van toepassing op overeenkomsten die worden gesloten na 1 juli 2017. Daarnaast zal de wet van toepassing zijn op alle thans reeds bestaande overeenkomsten vanaf 1 juli 2018. De wetgever heeft bepaald dat contractspartijen dit overgangsjaar kunnen gebruiken om bestaande overeenkomsten conform de wet aan te passen.

De wet ziet uitsluitend op overeenkomsten die zijn gesloten tussen MKB-ers en grote ondernemingen. Een grote onderneming is een onderneming (dus niet alle ondernemingen van een concern samen) die voldoet aan twee van de drie volgende voorwaarden:  
-      meer dan 250 werknemers in dienst;
-      netto-omzet groter dan 40 miljoen per boekjaar;
-      balanswaarde groter dan 20 miljoen per boekjaar.  

Benieuwd of uw overeenkomsten, algemene voorwaarden en/of de door uw wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden nog voldoen aan de nieuwe wet? Neemt u dan – voor een vrijblijvend adviesgesprek – contact op met mr. Lydia Visscher of mr. John Veerman van Som Advocatuur op telefoonnummer 0299-323878 of via info@somadvocatuur.nl


Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn Email
Julianaweg 192B
1131 DL Volendam
Telefoon: 0299-323878
E-mail: info@somadvocatuur.nl
Afmelden