Onbetaald gebleven facturen? Som Advocatuur biedt uitkomst Laatste nieuws
 
Onbetaald gebleven facturen? Som Advocatuur biedt uitkomst
Onbetaald gebleven facturen? Som Advocatuur biedt uitkomst

Veel ondernemers hebben ermee te maken. Een product of dienst is naar tevredenheid geleverd maar de klant weigert vervolgens te betalen. Ook nadat de ondernemer de klant diverse malen heeft gebeld en aangeschreven. Klanten die weigeren te betalen, kunnen problemen veroorzaken voor de continuïteit van een onderneming. Wat veel ondernemers niet weten, is dat de kosten van de incasso van een geldvordering op grond van de wet en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (‘het Besluit’) voor rekening van de klant komen die zijn factuur niet tijdig voldoet.

In het Besluit zijn regels opgenomen over wanneer er door een klant incassokosten zijn verschuldigd. Indien een consument zijn factuur niet binnen de betaaltermijn voldoet, zal hij eerst moeten worden gesommeerd om de achterstallige betaling in orde te maken. Aan de consument moet een termijn van veertien dagen worden geboden om alsnog tot betaling over te gaan waarbij wordt aangezegd dat de consument incassokosten zal zijn verschuldigd indien er niet binnen voornoemde termijn wordt betaald.

Wanneer het een zakelijke klant betreft (een zogenaamde handelsovereenkomst) die de factuur niet voldoet, geldt dat deze klant zodra de betaaltermijn van de factuur is verstreken direct incassokosten en wettelijke handelsrente is verschuldigd. Indien partijen geen betaaltermijn hebben afgesproken, geldt de wettelijke betaaltermijn van dertig dagen.

In het Besluit is verder bepaald dat er een genormeerd bedrag aan incassokosten bij de klant in rekening mag worden gebracht, te weten:  
  • 15% van de hoofdsom van uw vordering over de eerste € 2.500 met een minimum van € 40;
  • 10% van de hoofdsom van uw vordering over de volgende € 2.500;
  • 5% van de hoofdsom over de daarop volgende € 5.000;
  • 1% van de hoofdsom over de daarop volgende € 190.000;
  • 0,5% van de hoofdsom over het meerdere van € 190.000 met een maximum van € 6.775.
Som Advocatuur kan u bijstaan bij het incasseren van uw vorderingen. U kunt Som Advocatuur op elk gewenst moment inschakelen. Na ontvangst van uw opdracht gaan wij direct voor u aan de slag en bieden u een passende oplossing. Wij nemen in beginsel alle incasso-opdrachten in behandeling dus ook wanneer het om lage bedragen gaat en ook wanneer u een incidentele opdracht heeft. De mogelijkheid bestaat uiteraard om afspraken te maken met uw klant over bijvoorbeeld een betalingsregeling. De incasso wordt uitgevoerd met in acht name van uw wensen, bijvoorbeeld wanneer u nog graag verder wilt met de betreffende klant.

Som Advocatuur heeft al in diverse zaken succesvol vorderingen van haar cliënten weten te incasseren. Door inschakeling van Som Advocatuur haalt u gedegen juridische kennis en kunde in huis en zult u uw onbetaalde facturen snel geïncasseerd zien. Zo ook in de volgende zaak.

Een ZZP-er heeft in een groot pand diverse bouwwerkzaamheden verricht. De klant weigert vervolgens, zonder geldige reden, tot betaling over te gaan. De ZZP-er belt en stuurt brieven naar de klant maar dit levert geen resultaat op. De ZZP-er krijgt te horen dat de klant zelf ook nog op betalingen zit te wachten en dat hij binnenkort zal betalen. Een betaling blijft helaas uit waarna de ZZP-er zich tot Som Advocatuur heeft gewend.

Aangezien de wettelijke betaaltermijn van de facturen ruimschoots is verstreken, schrijft Som Advocatuur de klant aan met de sommatie om tot betaling over te gaan. Nu het een zakelijke klant betreft, worden bij hem gelijk de buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht. De klant maakt vervolgens alleen het factuurbedrag over en weigert de buitengerechtelijke incassokosten te voldoen. Dit aangezien hij nooit zou zijn aangemaand om tot betaling over te gaan.

Gelet op de wet en het Besluit is het standpunt van de klant echter onjuist en de vordering wordt vervolgens aan de rechter voorgelegd. De rechter oordeelt uiteindelijk dat de vordering van de ZZP-er wordt toegewezen en veroordeelt de klant om zowel de buitengerechtelijke incassokosten te voldoen als de proceskosten van het geding. Het loont dus om ook in deze gevallen een incassotraject op te starten om de gemaakte kosten te verhalen.

Indien u meer wilt weten over een incassotraject bij Som Advocatuur of heeft u vragen over een andere juridische kwestie, neemt u dan – voor een vrijblijvend adviesgesprek – contact op met mr. Lydia Visscher of mr. John Veerman, Som Advocatuur, Julianaweg 192 B te Volendam, tel. 0299-323 878, www.somadvocatuur.nl.


Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn Email
Julianaweg 192B
1131 DL Volendam
Telefoon: 0299-323878
E-mail: info@somadvocatuur.nl
Afmelden