•  Zeer gunstig tarief
  •  Werken transparant
  •  Zowel advocatuur als mediation
0299-323878
 

Som Advocatuur

Advocaten die begrijpen wat er speelt

 

Som Advocatuur

Advocaten die voor uw belang gaan.

Wilt u een inschatting van uw kansen en mogelijkheden? Neem nu contact op »

Verbintenissenrecht

Dit rechtsgebied is het meest omvattende. Praktisch iedereen heeft er voortdurend mee te maken. Zakelijk en privé. 

Bij verbintenissenrecht kunt u denken aan geschillen die voortvloeien uit het niet nakomen van verplichtingen uit overeenkomsten. Daarbij kan het gaan om arbeids-, huur- of koopovereenkomsten. 

Het verbintenissenrecht bestrijkt alle algemene voorwaarden die onderdeel zijn van een overeenkomst. Consumenten die zich beroepen op de bescherming die de wet hen biedt, maken gebruik van verbintenissenrecht. Denk ook aan geschillen die voortvloeien uit wanprestatie of onrechtmatige daad. In zulke geschillen kan een wederpartij u aansprakelijk stellen - of andersom. 

Het spreekt voor zich dat Som Advocatuur u ook in zulke situaties behulpzaam kan zijn. Som aan uw zijde, veilig idee...!

Gerelateerde nieuwsbrieven

Inschrijven nieuwsbrief