Het verspreiden van (in het geheim opgenomen) camerabeelden Laatste nieuws
 
Het verspreiden van (in het geheim opgenomen) camerabeelden
Het komt geregeld voor dat mensen hun woning beveiligen met een camerasysteem. Zolang de eigen woning wordt gefilmd, levert dit normaal gesproken geen problemen op.

Wanneer met de beveiligingscamera niet alleen de eigen woning wordt gefilmd maar ook een gedeelte van de openbare weg bij de woning en de zich daarop bevindende personen, kan dit onrechtmatig zijn. De privacy van de personen op de openbare weg kan dan worden geschonden. In de rechtspraak wordt doorgaans aangenomen dat het enkele gebruik van dergelijke camerabeelden door het te bekijken op een monitor niet per se een inbreuk op de privacy opleveren. Dit wordt anders als de camerabeelden ook worden opgeslagen. Dan kan er wel degelijk een inbreuk op de privacy ontstaan.

Naast dat het in bezit hebben van opgeslagen camerabeelden strafbaar kan zijn, kan het gebruiken daarvan ook een strafbare gedraging opleveren. Opgeslagen camerabeelden zouden immers op een later moment kunnen worden teruggekeken, doorgezonden of openbaar worden gemaakt. Eigenaren van beveiligingscamera’s dienen hiermee grote voorzichtigheid te betrachten. Het openbaar maken van camerabeelden waarop personen herkenbaar in beeld komen, kan een strafbare gedraging oplevert. Uiteraard afhankelijk van wat er precies op de camerabeelden is te zien.

Ook het doorsturen van camerabeelden per WhatsApp, Facebook of e-mail kan een strafbare gedraging opleveren. In de wet is namelijk bepaald dat, indien iemand weet of moet vermoeden dat een afbeelding (of filmpje) aanstotelijk is voor de eerbaarheid en dit verspreidt, een gevangenisstraf van hoogstens twee maanden boven het hoofd hangt. Daarnaast kan het doorsturen van gevoelig beeldmateriaal, al dan niet gefilmd op de openbare weg, belediging (maximaal 3 maanden gevangenisstraf of geldboete) of smaad (maximaal 2 jaar gevangenisstraf of geldboete) opleveren.

De gefilmde persoon kan ook privaatrechtelijk gezien actie ondernemen tegen de verspreider van (heimelijk gefilmde) en reputatie beschadigende camerabeelden. Het openbaar maken van schadelijk beeldmateriaal kan namelijk een onrechtmatige daad opleveren indien er sprake is van inbreuk op een recht, bijvoorbeeld het recht op privacy, bescherming van de persoonlijke levenssfeer, recht op eer en goede naam. Wanneer er sprake is van een onrechtmatige daad, kan de gefilmde aanspraak maken op (immateriële) schadevergoeding. Denk daarbij bijvoorbeeld aan schade door studievertraging, arbeidsongeschiktheid, kosten voor therapie, etc.

Voor degene die, zonder dat een ander dit weet, video-opnames of foto’s maakt: denk goed na voor deze worden verspreid. Het kan voor zowel de verspreider / de gefilmde persoon grote strafrechtelijke en privaatrechtelijke gevolgen hebben. Wees u hiervan bewust.

Meer weten over dit onderwerp? Neemt u dan – voor een vrijblijvend adviesgesprek – contact op met mr. Lydia Visscher of mr. John Veerman van Som Advocatuur op telefoonnummer 0299-323878 of via info@somadvocatuur.nl


Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn Email
Julianaweg 192B
1131 DL Volendam
Telefoon: 0299-323878
E-mail: info@somadvocatuur.nl
Afmelden