Laat Som Advocatuur uw onbetaalde vorderingen incasseren Laatste nieuws
 
Laat Som Advocatuur uw onbetaalde vorderingen incasseren
Laat Som Advocatuur uw onbetaalde vorderingen incasseren

Zowel ondernemers als particulieren kunnen te maken krijgen met een wederpartij die gemaakte betalingsafspraken niet nakomt. Klanten weigeren een factuur te voldoen, geldleningen worden niet afbetaald, betalingsregelingen worden niet nageleefd of er wordt simpelweg niet meer gereageerd of betaald.

Het voorgaande is erg frustrerend voor de partij die niet wordt betaald. De afgesproken tegenprestatie is naar ieders tevredenheid geleverd maar er kan worden gefloten naar de centen. In dergelijke gevallen kiezen veel ondernemers en particulieren, vooral als het om kleine bedragen gaat, om het er maar bij te laten zitten. Dit vanuit de – onjuiste – gedachte dat het incasseren vaak meer kost dan het oplevert. 

Wij zijn van mening dat het voor iedereen, ondernemer of particulier, mogelijk moet zijn om onbetaalde en onbetwiste vorderingen te incasseren. Ook als dit lage bedragen zijn.

Indien Som Advocatuur de opdracht wordt gegeven om een incassotraject te starten, zal zoveel als mogelijk worden geprobeerd om de daarmee gepaard gaande kosten op de wederpartij te verhalen, te weten het in de wet vastgelegde tarief voor buitengerechtelijke incassokosten. Deze kosten bedragen in de meeste gevallen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 40 per incasso en worden door de rechtbank toegewezen.

De openstaande vordering inclusief wettelijke (handels)rente komt volledig toe aan uzelf. De wederpartij betaalt de incassokosten. Daardoor komt u achteraf niet voor verassingen te staan. Bij een succesvolle incasso krijgt u de gehele vordering uitbetaald en niet slechts een fractie daarvan zoals vaak wordt gedacht. 

Het incassotraject kan naar eigen wens worden ingevuld. Soms heeft u een goede (werk)relatie met de wederpartij en wenst u deze relatie voor de toekomst te behouden. In dat geval kan in overleg worden bepaald hoe de incasso het beste kan worden vormgegeven. Bijvoorbeeld door niet direct te dreigen met een procedure maar eerst te bekijken hoe het probleem kan worden opgelost door in overleg te treden met de wederpartij.

Mocht blijken dat de wederpartij na tussenkomst van Som Advocatuur nog steeds in gebreke blijft en weigert te betalen, verzorgen wij eveneens de daarop volgende gerechtelijke procedure. De wederpartij zal worden gedagvaard voor de rechtbank waarbij betaling van het verschuldigde wordt gevorderd inclusief een veroordeling in de gemaakte kosten. Na ontvangst van de uitspraak van de rechtbank kan worden bezien hoe de vordering het beste kan worden verhaald op de wederpartij, bijvoorbeeld door een loonbeslag of beslag op de bankrekening. Hierbij wordt u eveneens begeleid door Som Advocatuur. 

Een succesvolle incasso hoeft geen kosten voor u met zich mee te brengen. U krijgt uw vordering betaald en hoeft ook voor de lagere bedragen de facturen niet meer af te boeken in uw administratie. Wacht dus niet langer met het uitbesteden van de incasso van openstaande vorderingen en neem eens vrijblijvend contact op met Som Advocatuur om uw debiteurenportefeuille door te nemen. 

Indien u vragen heeft omtrent het incasseren van vorderingen of meer wilt weten over een bepaalde juridische kwestie, neemt u dan – voor een vrijblijvend adviesgesprek – contact op met mr. Lydia Visscher of mr. John Veerman van Som Advocatuur.


Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn Email
Julianaweg 192B
1131 DL Volendam
Telefoon: 0299-323878
E-mail: info@somadvocatuur.nl
Afmelden