Geen partneralimentatie meer door Facebookberichten Laatste nieuws
 
Geen partneralimentatie meer door Facebookberichten
Geen partneralimentatie door uitlatingen op Facebook

Na een echtscheiding komt het vaak voor dat een echtgenoot een partneralimentatieplicht heeft jegens de andere echtgenoot. Deze verplichting duurt doorgaans twaalf jaar. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waardoor de partneralimentatieverplichting komt te eindigen. Dit blijkt uit een recente uitspraak van het gerechtshof te Amsterdam die hierna zal worden besproken.

Partijen zijn in 2009 gehuwd en in maart 2014 gescheiden. In het kader van de echtscheiding heeft de rechtbank bepaald dat de man een bedrag van € 210 partneralimentatie per maand aan de vrouw dient te voldoen. De man is in hoger beroep gekomen van deze beslissing.

De man stelt zich op het standpunt dat de vrouw geen recht heeft op een partnerbijdrage. Dit aangezien zij inmiddels zou samenwonen met een andere man. In artikel 1:160 BW is bepaald dat de alimentatieverplichting tussen ex-echtgenoten komt te eindigen wanneer de alimentatie-gerechtigde opnieuw in het huwelijk treedt dan wel is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd. De man heeft diverse prints van de Facebookpagina van de vrouw in het geding gebracht waaruit zou blijken dat de vrouw zou samenwonen met haar nieuwe partner. De vrouw heeft in 2014 de volgende berichten geplaatst:

  • Lekker vroeg uit de veren, brood smeren voor [naam partner] en daarna uit met de hondjes. Dan ga ik toch nog eventjes op de bank een beetje doezelen waarna ik de dagelijkse huishoudelijke taken verricht. Aan het einde van de ochtend ga ik ff heerlijk onder de zonnebank, die ik zo ontzettend lief van mijn allerliefste [naam partner] heb gekregen (…);
  • Heerlijk om mijn engeltje zo blij te zien met haar nieuwe fiets die van papa [naam partner] heeft gekregen;
  • Ik vind het fantastisch om hem te verwennen en voor hem te koken. Hij is altijd zo dankbaar en lief. Ik vind dat hij het verdient, want hij heeft me er echt doorheen gesleept de afgelopen weken en hij zorgt nu nog 24/7 voor me. Ik mag en kan nog weinig, dus ik ben erg blij met mijn lieve [naam partner].
  • Vanmorgen kwam mijn Allerliefste [naam partner] thuis met een mega bos roze rozen.
  • [Naam partner] en ik hebben vandaag onze outfits voor carnaval aangeschaft, dikke pret hadden we natuurlijk! We zijn intens gezegend, we hebben twee prachtige kinderen [dochter] en [zoon]. Ook al zien we [zoon] niet vaak in ons hart is hij bij ons. Voor mijn gevoel is [naam partner] de echte vader van mijn kinderen, want hij voedt ze op en geeft ze de liefde alsof het zijn eigen vlees en bloed is en daar ben ik heel erg blij mee. Dankjewel lieve [naam partner], dat je zo goed zorgt voor mij en de kinderen, ik hou van jou! (…) Mijn leven is helemaal compleet, ik heb alles wat mijn hartje begeert. 2015 wordt voor ons een fenomenaal jaar, dat weet ik zeker!
De vrouw is het niet eens met het standpunt van de man. Zij voert aan dat de nieuwe man inderdaad haar partner is, maar dat zij niet met hem samenwoont. Zij woont wel bij haar partner in zijn woning, echter op basis van een huurovereenkomst. Zij zou een kamer van hem huren in zijn woning voor € 400 per maand. De vrouw beschikt zelfs over een huurovereenkomst en over bankafschriften waaruit blijkt dat zij deze bedragen aan haar nieuwe partner heeft betaald. De vrouw zou inmiddels op zoek zijn naar een eigen woning en betwist dat zij en haar nieuwe partner elkaar wederzijds zouden verzorgen en een gezamenlijke huishouding zouden voeren. De man dient haar daarom nog steeds partneralimentatie te betalen.

Het gerechtshof Amsterdam heeft zich over de kwestie gebogen en is tot de volgende beslissing gekomen. Volgens vaste rechtspraak dient er tussen de vrouw en haar nieuwe partner sprake te zijn van een affectieve relatie van duurzame aard die meebrengt dat zij elkaar wederzijds verzorgen, met elkaar samenwonen en een gemeenschappelijke huishouding voeren. De vrouw heeft niet ontkend dat de berichten van haar hand zijn.

De berichten vormen, aldus het gerechtshof, in onderlinge samenhang bezien voldoende bewijs dat de vrouw en haar nieuwe partner een duurzame affectieve relatie hebben. Daarbij komt dat zij in dezelfde woning wonen, deze woning over maar één keuken beschikt en dat de vrouw diverse huishoudelijke taken verricht. Tevens koopt de nieuwe partner een zonnebank voor haar en voedt hij haar kinderen kennelijk op. Dit alles rechtvaardigt naar het oordeel van het gerechtshof de conclusie dat tussen de vrouw en haar nieuwe partner sprake is van een affectieve relatie die meebrengt dat partijen elkaar wederzijds verzorgen, met elkaar samenwonen en een gemeenschappelijke huishouding voeren. Dat er een huurovereenkomst zou bestaan, doet aan het voorgaande niet af. De alimentatieverplichting van de man is derhalve geëindigd en hij hoeft geen alimentatie meer aan de vrouw te voldoen.

Gelet op het voorgaande is het alimentatiegerechtigden aan te raden om voorzichtig te zijn met het plaatsen van berichten op Facebook en kan het als alimentatieplichtige verstandig zijn om de social mediaberichten van de ex-echtgeno(o)t(e) af en toe in de gaten te houden. Voor iedereen die alimentatie betaalt of ontvangt, geldt tot slot dat per 1 januari 2016 de alimentatie met 1,3% wordt verhoogd.

Indien u vragen heeft omtrent het voorgaande of meer wilt weten over een bepaalde juridische kwestie, neemt u dan – voor een vrijblijvend adviesgesprek – contact op met mr. Lydia Visscher of mr. John Veerman van Som Advocatuur. 


Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn Email
Julianaweg 192B
1131 DL Volendam
Telefoon: 0299-323878
E-mail: info@somadvocatuur.nl
Afmelden