De 10 meest gestelde vragen over echtscheiding Laatste nieuws
 
De 10 meest gestelde vragen over echtscheiding
1. Waar moet ik beginnen?
Bij een echtscheiding komt een hoop kijken. Indien u het besluit heeft genomen om te gaan scheiden, is de eerste stap uiteraard dat u dit met uw partner bespreekt. Om de echtscheiding daarna soepel te laten verlopen, kunt u zich het beste wenden tot een advocaat of mediator. Deze kan u begeleiden met het verdere traject en u precies vertellen wat er allemaal moet gebeuren.

2. Wat is mediation?
Het doel van mediation is om als partijen gezamenlijk tot oplossingen te komen indien er sprake is van geschil. Dit gebeurt onder begeleiding van een mediator die het gesprek leidt. Beide partijen gaan met elkaar in gesprek, proberen de kwestie uit te praten en denken zelf na over een oplossing over de echtscheiding. Dit kan voorkomen dat een lange en kostbare gang naar de rechter moet worden gemaakt.

3. Wat is het verschil tussen een advocaat en een mediator?
Een mediator begeleidt u en uw aanstaande ex-echtgenoot om samen tot oplossingen te komen. Een mediator kan ook advocaat zijn. Door u te laten adviseren door een advocaat-mediator bent u ervan verzekerd dat de juridische aspecten goed belicht worden tijdens het scheidingsproces en dat u welgeïnformeerd keuzes kunt maken over de gevolgen van uw echtscheiding.

4. Is het inschakelen van een advocaat verplicht?
Voor het indienen van een echtscheidingsverzoek of het voeren van verweer in een echtscheidingsprocedure is bijstand door een advocaat verplicht.

5. Wat is een ouderschapsplan?
In de wet is bepaald dat een ouderschapsplan verplicht is bij echtscheiding. In dit plan beschrijft u hoe u het ouderschap na de echtscheiding zult gaan uitoefenen. Bijvoorbeeld waar de kinderen zullen gaan wonen, welke omgangsregeling er zal gaan gelden en hoeveel alimentatie er zal worden betaald / ontvangen. Het kan zijn dat het niet lukt om hierover afspraken te maken. In dat geval zal de rechter hierover een beslissing moeten nemen.

6. Welke omgangsregeling moeten wij afspreken?
Indien u samen kunt praten over de omgangsregeling is in principe alles mogelijk. Er wordt vaak gedacht dat de kinderen na de scheiding één weekend per veertien dagen bij hun vader moeten verblijven. Dat is niet juist. De wens van de ouders (en uiteraard van de kinderen) staat voorop. Alle mogelijke omgangsopties zijn bespreekbaar.

7. Wat is een echtscheidingsconvenant?
In het echtscheidingsconvenant maakt u samen schriftelijke afspraken over de gevolgen van uw echtscheiding. Bijvoorbeeld hoe u de gezamenlijke eigendommen en schulden gaat verdelen, wat er met de echtelijke woning en pensioenen moet gebeuren en hoeveel partneralimentatie er betaald / ontvangen zal gaan worden. Ook hier geldt dat als het niet lukt om samen afspraken te maken, de rechter een besluit moet nemen.

8. Moet ik alimentatie betalen / ga ik alimentatie ontvangen?
Indien één van beide partners een hoger inkomen heeft dan de andere echtgenoot en deze laatste zelf niet volledig kan bijdragen in het eigen levensonderhoud, kan het zijn dat er partneralimentatie moet worden betaald. Voor kinderalimentatie geldt dat er zowel moet worden gekeken naar wat iedere ouder zou kunnen bijdragen in de kosten voor de kinderen en dat er ook moet worden gekeken naar de hoeveelheid zorg die beide ouders voor hun rekening nemen. De hoogte van de te betalen kinder- en/of partneralimentatie is dus van veel factoren afhankelijk en is niet eenvoudig vast te stellen. Het is daarom altijd aan te bevelen om door uw advocaat of mediator een alimentatieberekening te laten opstellen bij de scheiding.

9. Wat als mijn aanstaande ex-echtgenoot niet wil meewerken?
Wanneer u heeft aangegeven dat u wenst te scheiden maar uw echtgenoot zegt niet te zullen meewerken, is het toch mogelijk om te scheiden. U kunt dan een eigen advocaat inschakelen die voor u een eenzijdig echtscheidingsverzoek kan indienen bij de rechtbank. De rechter zal de echtscheiding, ondanks het gebrek aan medewerking van uw echtgenoot, altijd uitspreken.

10. Wat kost het?
Indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (zie www.rvr.org voor de voorwaarden) betaalt u een eigen bijdrage variërend tussen de € 287 en € 849 en € 79 griffierecht en voor mediation een eigen bijdrage variërend tussen de € 53 en € 105 en griffierecht van € 79. Indien u hiervoor niet in aanmerking komt, geldt het uurtarief waarbij de totale prijs zal afhangen van uw situatie, uw wensen en de vraag of u samen met uw echtgenoot tot afspraken kunt komen.

Indien u vragen heeft of wanneer u meer wilt weten over onze werkwijze of over een bepaalde juridische kwestie, neemt u dan – voor een vrijblijvend adviesgesprek – contact op met mr. Lydia Visscher of mr. John Veerman van Som Advocatuur op telefoonnummer 0299-323878 of via info@somadvocatuur.nl. 


Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn Email
Julianaweg 192B
1131 DL Volendam
Telefoon: 0299-323878
E-mail: info@somadvocatuur.nl
Afmelden