•  Zeer gunstig tarief
  •  Werken transparant
  •  Zowel advocatuur als mediation
0299-323878
 

Som Advocatuur

Advocaten die begrijpen wat er speelt

 

Som Advocatuur

Advocaten die voor uw belang gaan.

Wilt u een inschatting van uw kansen en mogelijkheden? Neem nu contact op »

Veranderingen in regelgeving online winkelen

Met ingang van 1 juni 2014 is de wetgeving inzake de online consumentenkoop gewijzigd. De online verkoper dient namelijk een aantal zaken aan te passen aan de Europese richtlijnen. Deze veranderingen zullen positief zijn voor de online kopers, die worden uitgebreider beschermd. Hieronder zullen een aantal veranderingen worden toegelicht.

De online verkoper dient een duidelijk onderscheid te maken tussen de prijs van een product en de bijkomende kosten. Deze bijkomende kosten kunnen onder andere verzendkosten zijn. Als niet duidelijk het verschil tussen de prijs van het product en de bijkomende kosten door de online verkoper wordt aangegeven hoeven deze bijkomende kosten simpelweg niet te worden betaald door de koper.

De bedenktermijn zal worden uitgebreid van 7 naar 14 werkdagen. Hierop dient uitdrukkelijk worden gewezen. Wordt er niet uitdrukkelijk op de bedenktermijn gewezen, dan kan de koper de overeenkomst zelfs na een jaar alsnog ontbinden. Uitzonderingen op de bedenktermijn gelden bij het boeken van een reis, maatwerk, ondergoed of cosmetica.

In een webwinkel mogen de vinkjes niet meer automatisch ingevuld zijn. Het is de bedoeling dat deze vooraf leeg zijn zodat iemand expliciet ergens toestemming voor geeft door de vinkjes in te vullen.

Bij de bestelknop moet duidelijk worden gemaakt dat wanneer de bestelknop wordt gebruikt, er een verplichting tot betaling ontstaat. Is dit niet duidelijk aangegeven dan kan de verkoper een consument niet aan de koop houden.

Bij het retourneren van een product is de webshop verplicht het bedrag terug te storten binnen 14 dagen. Nu is deze termijn nog 30 dagen.

De webshop wordt verantwoordelijk gehouden voor schade of verlies van het bestelde product tijdens de levering.

Wanneer een webshop niet voldoet aan bovenstaande gewijzigde regelgeving kan deze door de zogenoemde Autoriteit Consument & Markt (ACM) hierop worden aangesproken. Consumenten kunnen bij het ACM informatie inwinnen en advies verkrijgen als zij problemen hebben met een webshop. Het ACM is onder andere bevoegd om boetes op te leggen naar aanleiding van diverse klachten en overtredingen van de regels. Ook kan het ACM een dwangsom opleggen om naleving van de wet af te dwingen. Laatste nieuws:

Inschrijven nieuwsbrief