•  Zeer gunstig tarief
  •  Werken transparant
  •  Zowel advocatuur als mediation
0299-323878
 

Som Advocatuur

Advocaten die begrijpen wat er speelt

 

Som Advocatuur

Advocaten die voor uw belang gaan.

Wilt u een inschatting van uw kansen en mogelijkheden? Neem nu contact op »

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht: wat verandert er (globaal) per 1 januari 2018?

Per 1 januari 2018 is de Wet tot beperking van de gemeenschap van goederen in werking getreden.

Echtgenoten trouwen vanaf 1 januari 2018 nog steeds in gemeenschap van goederen als er vooraf geen huwelijksvoorwaarden zijn gemaakt. Erfenissen, schenkingen en hetgeen iemand aan privévermogen bij het aangaan van het huwelijk heeft, vallen echter niet meer in de gemeenschap van goederen. Alleen tot de gemeenschap gaan behoren de inkomsten, bezittingen en schulden die de echtgenoten tijdens het huwelijk verkrijgen of maken. Tot de gemeenschap gaan eveneens behoren alle voorhuwelijkse mede-eigendom en gemeenschappelijke schulden.

Aangezien er per 1 januari 2018 sprake is van een beperkte gemeenschap van goederen hoeft er alleen nog met elkaar gedeeld te worden hetgeen er voorafgaand aan het huwelijk gemeenschappelijk was en hetgeen er tijdens het huwelijk samen is opgebouwd.

Houd er rekening mee dat als echtgenoten vóór hun huwelijk voor ongelijke delen gerechtigd waren tot bepaalde aangebrachte gemeenschappelijke goederen, bijvoorbeeld de woning is voor 70% eigendom van de man en voor 30% van de vrouw, zij na het in het huwelijk treden ieder recht  hebben op de helft. Dit kan alleen maar worden voorkomen door huwelijkse voorwaarden te maken.Laatste nieuws:

Inschrijven nieuwsbrief