•  Zeer gunstig tarief
  •  Werken transparant
  •  Zowel advocatuur als mediation
0299-323878
 

Som Advocatuur

Advocaten die begrijpen wat er speelt

 

Som Advocatuur

Advocaten die voor uw belang gaan.

Wilt u een inschatting van uw kansen en mogelijkheden? Neem nu contact op »

Contractuele afwenteling WAV-boetes op onderaannemer verboden

Het Hof Den Bosch heeft in twee arresten duidelijk stelling genomen in de discussie of een bestuursrechtelijke boete wegens overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) op de 'veroorzaker' in de keten mag worden afgewenteld. Vanwege de ruime uitleg van het 'werkgeversbegrip' in de WAV zijn niet alleen de onderaannemer die vreemdelingen zonder vergunning tewerkt stelt, maar ook de bovenliggende keten(s) van werkgevers beboetbaar. Een veel voorkomende praktijk is dat de bovenliggende partijen contractueel bepalen dat indien een (onder)aannemer de WAV-regels schendt eventuele boetes op hem zullen worden verhaald. Naar het oordeel van het hof zijn deze afspraken - behouddens bijzondere omstandigheden - in strijd met de openbare orde. De bestuursrechtelijke boete moet de overtreder prikkelen. Het contractueel afwentelen van dit risico op een ander in de keten doet geen recht aan dit uitgangspunt.Laatste nieuws:

Inschrijven nieuwsbrief