•  Zeer gunstig tarief
  •  Werken transparant
  •  Zowel advocatuur als mediation
0299-323878
 

Som Advocatuur

Advocaten die begrijpen wat er speelt

 

Som Advocatuur

Advocaten die voor uw belang gaan.

Wilt u een inschatting van uw kansen en mogelijkheden? Neem nu contact op »

Telefoongebruik tijdens het autorijden

Ondanks dat de meeste mensen weten dat het gebruik van een mobiele telefoon achter het stuur gevaarlijk is, wordt de telefoon door veel automobilisten toch wel eens gebruikt. Dit ondanks dat door telefoongebruik in de auto er jaarlijks enkele tientallen dodelijke verkeersslachtoffers vallen en bijna driehonderd mensen gewond raken.

In de wet is opgenomen dat bestuurders tijdens het rijden geen mobiele telefoon mogen vasthouden. In de rechtspraak is bepaald dat het begrip ‘vasthouden’ met het oog op de verkeersveiligheid en mogelijkheid tot handhaving ruim moet worden uitgelegd. Dus ook het klemmen van de telefoon tussen oor en schouder of het klemmen van de telefoon tussen oor een hoofddoek wordt aangemerkt als het vasthouden van de telefoon en is daarom niet toegestaan.

Onlangs heeft de rechtbank Noord-Nederland een opvallende uitspraak gedaan over het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het autorijden en het begrip ‘vasthouden’. In deze zaak ging het om een bestuurder van een bedrijfswagen die bij de linker raamstijl van zijn auto aan het dashboard een telefoon met houder had geïnstalleerd. De man werd op enig moment aangehouden omdat een politieagent hem de telefoon zag gebruiken tijdens het rijden en hij de man veelvuldig naar zijn telefoon zag kijken. De man ontving daarom een boete van € 239 voor telefoongebruik tijdens het autorijden.

De man was het niet eens met de opgelegde sanctie heeft beroep ingesteld bij de rechtbank. Hij gaf aan dat het slechts leek alsof hij de telefoon vasthield en stelde dat hij bij zijn staande houding de agent zelfs had laten zien dat hij zes gemiste oproepen had op zijn telefoon en deze dus niet aan het bedienen was tijdens het rijden.

In de procedure kwam de vraag naar voren of het bedienen van een telefoon tijdens het autorijden, terwijl de telefoon in een houder is bevestigd, kan worden aangemerkt als het vasthouden van de telefoon. De officier van justitie stelt zich op het standpunt dat het begrip ‘vasthouden’ ruim moet worden uitgelegd. Uit de jurisprudentie op dit gebied blijkt namelijk dat zelfs het op de schoot leggen van de telefoon, de telefoon aan een passagier geven of de telefoon uit de broekzak halen al valt onder het begrip ‘vasthouden’. Dit begrip wordt juist zo ruim opgevat omdat een agent niet kan zien of iemand aan het bellen is maar wel of iemand de telefoon vasthoudt. Wat de officier betreft, is aan de man dus terecht een sanctie opgelegd.  

De kantonrechter oordeelt hierover als volgt. De kantonrechter meent dat de man tijdens het bedienen van de telefoon, ook wanneer deze in een telefoonhouder is geplaatst, gedurende enige tijd slechts met één hand de noodzakelijke verkeershandelingen kan verrichten. Dat brengt aan de ene kant mee dat het met de andere hand bedienen van de telefoon, waarbij niet uitgesloten is dat de man bijvoorbeeld appberichten beantwoordt, dan wel social media aan het volgen is, de man afgeleid is van de verkeerssituatie, maar ook aan de andere kant dat de man fysiek te veel betrokken is bij het bedienen van zijn telefoon. Hij is daardoor minder goed in staat de benodigde verkeershandelingen te verrichten, aldus de kantonrechter.

De kantonrechter komt tot de slotsom dat, gelet op het voorgaande, onder het begrip ‘vasthouden’ dus ook moet worden verstaan het met één hand bedienen van een telefoon terwijl deze is geplaatst in een telefoonhouder die bevestigd is op het dashboard. Voor de kantonrechter staat hierdoor vast dat de man de verboden gedraging heeft verricht en dat aan hem op terechte grond een sanctie is opgelegd.

Uit voorgaande uitspraak blijkt dat, het gevaarlijke aspect van telefoongebruik tijdens het autorijden even daargelaten, bestuurders dus niet meer ongestraft de telefoon in een houder op het dashboard kunnen bedienen en een pittige boete riskeren als zij hiermee worden betrapt. Bestuurders die hun telefoon als navigatiesysteem gebruiken, zullen zich dus moeten afvragen of een autonavigatiesysteem (zowel ingebouwd als een ‘los’ systeem) niet de voorkeur geniet. Het bedienen van zulke systemen is namelijk (nog) niet verboden.

Meer weten over dit onderwerp? Neemt u dan – voor een vrijblijvend adviesgesprek – contact op met mr. John Veerman van Som Advocatuur op telefoonnummer 0299-323878 of via info@somadvocatuur.nlLaatste nieuws:

Inschrijven nieuwsbrief