•  Zeer gunstig tarief
  •  Werken transparant
  •  Zowel advocatuur als mediation
0299-323878
 

Som Advocatuur

Advocaten die begrijpen wat er speelt

 

Som Advocatuur

Advocaten die voor uw belang gaan.

Wilt u een inschatting van uw kansen en mogelijkheden? Neem nu contact op »

Gevolgen versneld ingevoerd sociaal akkoord

Voor het weekend (11 oktober 2013) hebben D66, ChristenUnie, SGP en de coalitiepartijen een akkoord bereikt over de begroting. In dit akkoord wordt over het Sociaal Akkoord het volgende opgemerkt:

- Werkgevers in de marktsector stellen zich garant om in 2014 reeds vijfduizend mensen met een beperking aan het werk te helpen. Dit is een verdubbeling van de eerdere toezegging. 
- De maatregelen met betrekking tot de Wet Werk en Zekerheid worden een half jaar eerder ingevoerd (respectievelijk 1-7-2014 en 1-7-2015). 
- Al na 6 maanden (nu 12 maanden) wordt voor WW-ers alle arbeid als ‘passend’ aangemerkt. De invoering van dit onderdeel wordt met een jaar vervroegd naar 1-1-2015. 
- In november 2013 stuurt het kabinet een voorstel aan de Tweede Kamer hoe langer doorwerken (na AOW-leeftijd) kan worden bevorderd, belemmeringen kunnen worden weggenomen, maar tegelijkertijd harmonie met jeugdigen kan worden bereikt. 
- Er komt een onderzoek naar knelpunten van loondoorbetaling bij ziekte en het ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisico voor werkgevers. 

Het akkoord heeft daarnaast nog meer gevolgen. De werkbonus (61 tot 64 jaar) wordt afgeschaft voor nieuwe gevallen; de marge gebruikelijk loon wordt verlaagd (voor de aanmerkelijk belanghouder); een aantal werkgeverspremies gaan omlaag; de verlaging zelfstandigenaftrek vindt geen doorgang.Laatste nieuws:

Inschrijven nieuwsbrief