Verplichte opname van vakantiedagen tijdens ziekte in het onderwijs Laatste nieuws
 
Verplichte opname van vakantiedagen tijdens ziekte in het onderwijs
De vakantieperiode zit er voor de meeste mensen inmiddels weer op. Waarschijnlijk bent u niet ziek geworden terwijl u op reis was en heeft u kunnen genieten van een zorgeloze vakantie. Het kan echter voorkomen dat u tijdens uw vakantie ziek wordt. Hoe is het dan eigenlijk geregeld met de opname van uw vakantiedagen? Worden ziektedagen tijdens vakantie als vakantiedagen aangemerkt? 

Tijdens ziekte bouwen werknemers, net als niet-zieke werknemers, vakantiedagen op. Tijdens ziekte mag een werknemer daarnaast, in overleg met de werkgever, vakantiedagen opnemen om tijdelijk vrijgesteld te worden van de re-integratieverplichtingen en eventueel om daadwerkelijk op vakantie te gaan.

Het komt ook geregeld voor dat gezonde werknemers tijdens vakantie ziek raken. In die gevallen is het voor de werkgever meestal niet mogelijk om deze dagen van het vakantiesaldo van de werknemer af te boeken. De werknemer dient dan wel een dokters- of ziekenhuisverklaring te overleggen waaruit blijkt dat hij inderdaad ziek is geworden tijdens de vakantie. Daarnaast moet de werknemer in zo’n geval ook zoveel mogelijk aan de re-integratieverplichtingen voldoen.

Sommige werknemers hebben een bijzondere vakantieregeling. Denk bijvoorbeeld aan leraren die jaarlijks (doorgaans naar verhouding veel) vaste vakantiedagen genieten wegens de verplichte schoolvakanties. Mag de werkgever dan de ziektedagen als vakantiedagen afboeken? Deze vraag is onlangs voorgelegd aan het Hof van Jusititie van de Europese Unie.

In deze zaak ging het om een Poolse basisschoollerares. In Polen is er in de nationale wetgeving bepaald dat leraren in het (basis)onderwijs tijdens de zomerperiode, als de scholen dicht zijn voor de zomervakantie, hun vakantiedagen moeten opnemen. De lerares werd echter ziek in deze periode en verzocht haar werkgever om haar deze vakantiedagen te laten opnemen in het volgende schooljaar. Dit verzoek werd echter afgewezen door de werkgever. De werkgever vond namelijk dat haar vakantiedagen waren opgegaan in haar ziektedagen, hetgeen ook was bepaald in de nationale regeling voor onderwijzend personeel. De Poolse rechter heeft dit probleem vervolgens voorgelegd aan het Hof van Justitie van de Europese Unie om te toetsen of deze Poolse bepalingen in strijd zijn met het Europese recht.

Het Hof van Justitie overweegt allereerst dat het doel van het recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon bedoeld is om een werknemer in staat te stellen om uit te rusten en over een periode van ontspanning en vrije tijd te beschikken. Indien werknemers, dus ook leraren, ziek worden tijdens de jaarlijkse vakantie kunnen zij niet genieten van hun recht op vakantie. Het doel van vakantieverlof en ziekteverlof loopt sterk uiteen, aldus het Hof van Justitie. Een werknemer die met ziekteverlof is tijdens een van tevoren vastgestelde jaarlijke vakantieperiode heeft dan ook recht om deze vakantie op te nemen in een andere periode dan die welke samenvalt met de periode van het ziekteverlof.

Het Hof van Justitie is verder van mening dat het positieve effect dat het nemen van vakantie geeft niet inboet aan belang indien deze vakantie tijdens een andere periode (dus buiten de schoolvakanties) wordt genoten. Gelet op het voorgaande heeft het Hof van Justitie dan ook geoordeeld dat het verzoek van een werknemer die ziek wordt tijdens de vakantieperiode na afloop van het ziekteverlof niet kan worden geweigerd om de niet-genoten vakantiedagen op een later tijdstip op te nemen. De Poolse nationale bepaling is dan ook in strijd met het Europese recht.

In de Nederlandse cao voor het primaire onderwijs is een soortgelijke bepaling opgenomen. In deze cao is bepaald dat indien een leraar in een jaar al meer dan 160 uur vakantieverlof heeft genoten en daarna ziek wordt tijdens de vakantieperiode, de niet-genoten vakantiedagen komen te vervallen. Gelet op voornoemde uitspraak van het Hof van Justitie lijkt deze bepaling in strijd met het Europese recht te zijn.

Indien u vragen heeft of wanneer u meer wilt weten over onze werkwijze of over een bepaalde juridische kwestie, neemt u dan – voor een vrijblijvend adviesgesprek – contact op met mr. Lydia Visscher of mr. John Veerman van Som Advocatuur. Heeft u een onderwerp dat u graag in deze rubriek besproken wilt zien? Laat het ons weten via info@somadvocatuur.nl


Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn Email
Julianaweg 192B
1131 DL Volendam
Telefoon: 0299-323878
E-mail: info@somadvocatuur.nl
Afmelden