Meenemen van drinkyoghurt over datum: ontslag op staande voet? Laatste nieuws
 
Meenemen van drinkyoghurt over datum: ontslag op staande voet?
Diefstal op de werkvloer kan in bepaalde gevallen leiden tot een rechtsgeldig ontslag op staande voet. Werkgevers dienen in die gevallen wel beleid te hebben over diefstal, de werknemers dienen van dit beleid op de hoogte te zijn én het beleid moet strikt door de werkgever te worden gehandhaafd. Het is vaak niet van belang welke waarde een gestolen goed vertegenwoordigd. Ook bij diefstal van iets kleins, een zogenaamd bagateldelict, kan een geldig ontslag op staande voet worden gegeven.

De afgelopen jaren zijn er veel spraakmakende uitspraken geweest over deze bagateldelicten. Zo hebben rechters geoordeeld dat een ontslag op staande voet gerechtvaardigd was bij diefstal van een blikje frisdrank, een geopend bakje nootjes in het vliegtuig, een plakje kaas, een plastic pen en een muntje van vijftig eurocent. Onlangs is er weer een nieuwe uitspraak gewezen over dit onderwerp, dit maal door de rechtbank Amsterdam.

In deze zaak betreft het een werkneemster die al jarenlang werkzaam is op de slagerijafdeling van een grote supermarkt. De supermarkt hanteert een streng beleid voor wat betreft het meenemen van producten door werknemers. In het bedrijfsreglement is opgenomen dat het niet toegestaan is om (onbetaald) producten mee te nemen naar huis of te nuttigen, ook niet wanneer deze producten zijn afgeschreven en dat dit wordt aangemerkt als diefstal. De werkgever handhaaft dit beleid af en toe door een extern bedrijf de werknemers te laten controleren bij het verlaten van het pand.

De betreffende werkneemster had al een waarschuwing gekregen van de werkgever aangezien zij kaaskruimels van kaasbroodjes - die worden verkocht in de kantine - op had gespaard en deze mee naar huis nam om daar te nuttigen. Aldus de werkgever was dit in strijd met het bedrijfsreglement en zou er de volgende keer worden overgegaan tot ontslag.

Tijdens een controle wordt er in de tas van de werkneemster een banaan, mandarijn en een pak drinkyoghurt ontdekt. De werkneemster wordt direct geschorst. Zij vertelt de werkgever dat zij de banaan eerder die ochtend heeft afgerekend maar kan geen bonnetje laten zien voor de mandarijn en het pak drinkyoghurt. Over de yoghurt verklaart ze dat deze inmiddels over de datum was en dat het pak zou worden weggegooid. Aangezien zij dit zonde vond, heeft zij het pak yoghurt mee naar huis genomen. De werkgever accepteert dit verhaal niet en ontslaat de werkneemster op staande voet.

De werkneemster kan zich niet vinden in deze gang van zaken en vordert bij de kantonrechter dat het ontslag wordt vernietigd en dat zij weer tewerk wordt gesteld. Indien dit niet lukt, wenst zij een transitievergoeding, een vergoeding wegens onregelmatige opzegging en een billijke vergoeding te ontvangen omdat zij ten onrechte is ontslagen.

De kantonrechter oordeelt als volgt. Nu de werkgever een strikt bedrijfsreglement hanteerde en handhaafde waarmee de werkneemster bekend was, is het ontslag op staande voet in dit geval terecht aan de werkneemster verleend. De detailhandel heeft met een sterk verhoogd diefstalrisico te maken en de werkgever is daarom genoodzaakt om met strikte procedureregels te werken. De belangen van de werkgever dienen in dit geval zwaarder te wegen dan de belangen van de werkneemster. Dat de drinkyoghurt over de datum was maakt dit niet anders. Deze goederen worden immers specifiek genoemd in het bedrijfsreglement en daarvoor valt begrip op te brengen, aldus de kantonrechter.

Tip voor werkgevers: gelet op voornoemde jurisprudentie maken werkgevers een goede kans om een rechtsgeldig ontslag op staande voet te verlenen bij een bagateldelict. Het dan wel van belang dat werkgevers een bedrijfsreglement hanteren waarin duidelijk is opgenomen dat bij diefstal er ontslag op staande voet zal worden verleend, dat de werkgevers het bedrijfsreglement strikt hanteren en dat de werknemers op de hoogte zijn van de inhoud van het bedrijfsreglement en de consequenties bij diefstal. Ook als het gestolen een minimale waarde vertegenwoordigd kan een ontslag op staande voet in zo’n geval volgen.

Indien u vragen heeft over uw bedrijfsreglement, wanneer u meer wilt weten over onze werkwijze of over een andere juridische kwestie, neemt u dan – voor een vrijblijvend adviesgesprek – contact op met mr. Lydia Visscher of mr. John Veerman van Som Advocatuur op telefoonnummer 0299-323878 of via info@somadvocatuur.nl


Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn Email
Julianaweg 192B
1131 DL Volendam
Telefoon: 0299-323878
E-mail: info@somadvocatuur.nl
Afmelden