Ontslag op staande voet wegens diefstal Laatste nieuws
 
Ontslag op staande voet wegens diefstal
Diefstal door werknemers

Het komt helaas regelmatig voor dat werkgevers worden geconfronteerd met diefstal door de eigen werknemers. Dit kan voor een werkgever reden zijn om de betreffende werknemer op staande voet te ontslaan. In sommige gevallen kan diefstal een dringende reden opleveren voor een ontslag op staande voet. Bij de beoordeling of een ontslag op staande voet wegens diefstal stand kan houden, dient de rechter wel altijd rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer welke dienen te worden afgewogen tegen de ernst van het vergrijp. Wanneer blijkt dat de ernst van het vergrijp dusdanig ernstig is, kan een directe beëindiging van het dienstverband gerechtvaardigd zijn. Uit jurisprudentie is gebleken dat er niet per definitie sprake hoeft te zijn van een zwaar vergrijp om een ontslag op staande voet te rechtvaardigen.

Het eerste voorbeeld betreft een procedure uit 2001 van het cateringsbedrijf van KLM aangespannen tegen enkele van haar werknemers. De werknemers bleken regelmatig pinda’s te nuttigen die aan de vliegtuigpassagiers werden aangeboden tijdens een vlucht zonder toestemming van de werkgever. Meestal ging het om reeds door de passagiers geopende zakjes pinda’s. KLM stelde dat zij een strikt beleid voerde ten opzichte van diefstal, ook inzake goederen van geringe waarde, en ontsloeg de werknemers op staande voet. De kantonrechter heeft uiteindelijk in deze zaak geoordeeld dat het ontslag inderdaad rechtmatig door de werkgever was verleend en dat deze diefstal een ontslag op staande voet rechtvaardigde ondanks het feit dat de betreffende werknemers altijd goed hadden gefunctioneerd en jarenlang in dienst waren.

De kantonrechter te Helmond heeft in 2003 geoordeeld dat een ontslag op staande voet wegens de diefstal van een pen rechtmatig was verleend. In deze zaak was op camerabeelden duidelijk te zien dat de betreffende werkneemster de pen, na enige aarzeling, in haar tas stopte. Aangezien de vrouw een fervent verzamelaar van pennen bleek te zijn, achtte de kantonrechter het bewezen dat de vrouw de pen niet slechts wilde lenen maar de opzet had de pen te ontvreemden. De mentaliteit van de werkneemster die uit het voorgaande kon worden afgeleid, werd door de kantonrechter aangemerkt als een omstandigheid die leidt tot een vertrouwensbreuk tussen partijen waardoor een ontslag op staande voet is gerechtvaardigd.

In een recent arrest uit april 2012 heeft de Hoge Raad bevestigd dat ook diefstal van zaken met een geringe waarde een ontslag op staande voet kunnen rechtvaardigen. Het ging in deze zaak om een werknemer van de Bijenkorf. De Bijenkorf had in 2009 een uitverkoop voor haar personeel georganiseerd waarbij alle werknemers een uur voordat de winkel opende vijf artikelen mochten kopen voor 10 euro per artikel. Een werknemer vroeg zijn leidinggevende na afloop van de uitverkoop of hij een overgebleven broek en jas mocht kopen tegen hetzelfde gereduceerde tarief van tweemaal 10 euro. Ondanks dat de werknemer hiervoor geen toestemming verkreeg, nam hij de spullen toch mee en werd hij op staande voet ontslagen.

De werknemer stelde in de daarop volgende procedure dat hij jarenlang in dienst was bij de Bijenkorf en dat er nooit was geklaagd over zijn functioneren. Daarnaast is de waarde van de gestolen goederen zeer gering en zou een ontslag op staande voet voor hem ernstige consequenties hebben aangezien hij twee kinderen heeft en alleenverdiener is. De Bijenkorf stelt dat het standaardbeleid is dat een werknemer die steelt op staande voet wordt ontslagen en dat dit beleid strikt wordt gehandhaafd. De Hoge Raad stelt de Bijenkorf in het gelijk en oordeelt dat de diefstal in dit geval een ontslag op staande voet rechtvaardigt aangezien de werknemer op de hoogte was van het strikte beleid en de handhaving daarvan. Door de goederen toch mee te nemen, is er een vertrouwensbreuk tussen werkgever en werknemer ontstaan. De gevolgen van het ontslag dienen daarom voor rekening van de werknemer te blijven.

Toch kan een ontslag op staande voet wegens diefstal soms problemen opleveren voor de werkgever. In 2007 heeft de kantonrechter bepaald dat, indien er een gedoogcultuur inzake het wegnemen van bepaalde goederen bestaat binnen het bedrijf van de werkgever, een ontslag op staande voet geen stand kan houden. In een zaak waarbij een werknemer één dag voor zijn pensioen twee blikken olie steelt heeft het gerechtshof geoordeeld dat de gevolgen van een ontslag op staande voet voor deze werknemer dusdanig ernstig waren dat het ontslag is vernietigd.

Een werkgever dient dus altijd voorzichtig te zijn met het geven van ontslag op staande voet wegens diefstal aangezien een rechter niet alleen de ernst van het vergrijp zal beoordelen maar ook zaken als de bedrijfscultuur, de persoonlijke omstandigheden van de werknemer alsmede de gevolgen die een ontslag met zich meebrengen voor de werknemer.

Indien u meer wilt weten over ontslag op staande voet wegens diefstal of heeft u vragen over een andere juridische kwestie, neemt u dan – voor een vrijblijvend adviesgesprek – contact op met mr. John Veerman, Som Advocatuur, Julianaweg 192 B te Volendam, tel. 0299-323 878, www.somadvocatuur.nl.


Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn Email
Julianaweg 192B
1131 DL Volendam
Telefoon: 0299-323878
E-mail: info@somadvocatuur.nl
Afmelden