Nieuwsbrief 023 Niet toegestaan privégebruik bedrijfsauto Laatste nieuws
 
Nieuwsbrief 023 Niet toegestaan privégebruik bedrijfsauto
Niet toegestaan privégebruik bedrijfsauto

Indien een werknemer voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden een auto nodig heeft, dan zal deze over het algemeen door de werkgever ter beschikking worden gesteld. De werkgever zal de daarmee verband houdende kosten voor zijn rekening dienen te nemen. Maar wat nu als de werkgever expliciet met de werknemer is overeengekomen dat hij de bedrijfsauto niet privé mag gebruiken? Kan de werkgever dan de geleden schade verhalen op de werknemer? Over deze kwestie heeft de kantonrechter te Alkmaar zich op 16 november 2011 uitgelaten.

De casus in het kort
Werknemer is op 14 juni 2006 in dienst getreden bij DIT Technical Services, hierna DIT. DIT houdt zich bezig met het uitzenden en/of detacheren van werknemers in de techniek- en bouwsector. De laatste arbeidsovereenkomst tussen partijen liep van 11 augustus 2010 tot en met 10 januari 2011. Gedurende deze periode heeft werknemer op twee bedrijfslocaties werkzaamheden verricht waarvoor hem een bedrijfsauto ter beschikking is gesteld.

In de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat in geval van privégebruik van de auto € 65,- per periode zal worden ingehouden op het salaris van werknemer. Daarnaast is een bruikleenovereenkomst inzake de auto gesloten waarin partijen zijn overeengekomen dat het de werknemer niet is toegestaan de bedrijfsauto voor privédoeleinden, anders dan woon-werkverkeer te gebruiken. Tevens is overeengekomen dat werknemer een zogenaamde verklaring 'geen privé-gebruik bedrijfswagen' dient aan te vragen bij de belastingdienst. Indien die verklaring niet in het bezit van DIT wordt gesteld, dan zal de fiscale bijtelling voor privégebruik worden toegepast op het salaris. Deze bijtelling is, ter verduidelijking, een andere dan de eerder genoemde inhouding voor privégebruik.

Toen de werknemer de auto ter beschikking kreeg gesteld, bedroeg de kilometerstand 44.544 kilometer. Deze bedroeg 71.216 kilometer toen de auto werd ingeleverd. Op basis van het woon-werkverkeer had de werknemer maximaal 3.104 kilometer mogen rijden. DIT stelt zich op het standpunt dat de werknemer 26.672 kilometer voor privédoeleinden heeft gebruikt en vordert schade die zij geleden heeft bestaande uit brandstofkosten, kosten en boete die de leasemaatschappij doorbelast in verband met extra gereden kilometers. De vordering van DIT bedraagt, inclusief incassokosten, ruim € 7.100,-.

De werknemer stelt zich op het standpunt dat hij het gevorderde niet verschuldigd is. Onder meer omdat hij een fiscale bijtelling betaalde en om die reden er op mocht vertrouwen dat hij de auto privé mocht gebruiken.

De beoordeling van de zaak
De rechter maakte korte metten met het verweer van de werknemer. Uit de bruikleenovereenkomst blijkt duidelijk dat de werknemer zonder enig voorbehoud heeft ingestemd met de inhoud daarvan. De werknemer moet geweten hebben dat privégebruik niet was toegestaan. Vooral niet nu er ook geen bijdrage voor privégebruik werd ingehouden op het salaris van werknemer. Dat er een fiscale bijtelling werd toegepast, maakt het voorgaande niet anders. Het had op de weg gelegen van werknemer om de door de belastingdienst aangevraagde en afgegeven verklaring inzake geen privégebruik af te geven aan DIT om deze bijtelling te voorkomen. Tot slot gaat de kantonrechter voorbij aan het verweer van werknemer inhoudende dat DIT van het privégebruik op de hoogte moest zijn geweest aangezien de auto regelmatig bij de garage werd gebracht nu de onderhoudsbonnen niet naar de betreffende vestiging werden verzonden. Zou de betreffende vestiging van DIT deze bonnen al hebben ontvangen, dan betekent dit niet dat daarmee privégebruik wordt toegestaan aldus de kantonrechter.

Wat de kantonrechter betreft is er sprake van opzet aan de zijde van de werknemer door bewust in strijd te handelen met de bruikleenovereenkomst waarbij wordt overwogen dat het volstrekt onacceptabel is dat een werknemer die meent toestemming te hebben voor privégebruik, in vijf maanden tijd bijna 27.000 kilometer voor privédoeleinden rijdt zonder DIT daarvan in kennis te stellen. De werknemer wordt aansprakelijk geacht en dient het gevorderde aan DIT te betalen.

Voor een werkgever die privégebruik van een bedrijfsauto wil uitsluiten, is het dus verstandig om duidelijke afspraken met de betreffende werknemer(s) te maken. Indien u meer wilt weten over deze of soortgelijke kwestie(s), neemt u dan – voor een vrijblijvend adviesgesprek – contact op met mr John Veerman van Som Advocatuur.


Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn Email
Julianaweg 192B
1131 DL Volendam
Telefoon: 0299-323878
E-mail: info@somadvocatuur.nl
Afmelden