Nieuwsbrief 018 Ontslag niet-functionerende werknemer Laatste nieuws
 
Nieuwsbrief 018 Ontslag niet-functionerende werknemer
Ontslag niet-functionerende werknemer

Wanneer werknemers, ondanks verschillende verzoeken daartoe, hun functioneren niet willen of kunnen verbeteren, kan het voor werkgevers aantrekkelijk zijn om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dat zij hiermee voorzichtig moeten zijn, blijkt uit de volgende uitspraak van de kantonrechter te Haarlem van 11 mei jl. 

Een werknemer is sinds 2003  werkzaam bij supermarktketen Vomar. Eind 2009 ontvangt hij een brief van de filiaalmanager van Vomar waarin hem wordt medegedeeld dat Vomar niet tevreden is over zijn functioneren. Zo zou hij belangrijke taken hebben laten liggen en zou hij zijn verantwoordelijkheden niet hebben genomen. De filiaalmanager verzoekt hem dringend om beter te gaan functioneren. Vervolgens verneemt de werknemer bijna een half jaar niets meer over het vermeende slechte functioneren, tot maart 2010 als hij een brief van de Operationeel manager van Vomar ontvangt die zijn slechte functioneren weer aankaart. Volgens deze manager was de werknemer al verschillende malen verzocht zijn functioneren te verbeteren maar was de situatie nog steeds niet veranderd.

In januari 2011 ontvangt de werknemer wederom een brief van de filiaalmanager waarin wordt aangegeven dat Vomar geen vertrouwen meer heeft in de werknemer en dat daarom zijn arbeidsovereenkomst zal worden opgezegd. Vomar is van mening dat het herhaaldelijk verzoeken om verbetering in het functioneren van de werknemer een dringende reden is die een ontslag rechtvaardigt. Indien een dringende reden niet kan worden aangenomen dient de werknemer volgens de Vomar te worden ontslagen op grond van veranderingen in de omstandigheden. Vomar stelt verder dat zij zich veelvuldig heeft ingespannen om de situatie te verbeteren, dat de werknemer telkens opnieuw de kans is geboden om te veranderen maar dat hij kennelijk niet in staat is om naar behoren te functioneren. Derhalve dient hem ook geen ontslagvergoeding te worden toegekend.

De werknemer is het niet eens met de beweringen van Vomar. Volgens hem is er geen sprake van een dringende reden tot ontslag. De werknemer stelt dat er geen sprake is van de door Vomar gestelde problemen maar dat Vomar enkele situaties heeft opgeklopt om er een zaak van te kunnen maken. De werknemer heeft wel enkele brieven over zijn functioneren ontvangen, maar daar zaten grote periodes tussen waardoor van constant slecht functioneren geen sprake kan zijn. Daarnaast stelt de werknemer dat er nooit verslagen van functioneringsgesprekken zijn opgemaakt die de werknemer voor akkoord heeft ondertekend. Hij is van mening dat hij altijd overal voor kon worden ingezet.

De vraag die in deze zaak centraal staat is wanneer er kan worden gesproken van een situatie waarin een werkgever voldoende maatregelen heeft getroffen waardoor de beëindiging van de arbeids-overeenkomst van een slecht functionerende werknemer kan worden gerechtvaardigd. De kanton-rechter heeft hierover als volgt beslist. Van een dringende reden is in deze zaak geen sprake. De situatie is immers al geruime tijd aan de gang. Om te kunnen vaststellen dat een werkgever voldoende maatregelen heeft getroffen om het functioneren van een werknemer te verbeteren, dient te worden gekeken naar diens functioneren voorafgaand aan het voorgenomen ontslag. Om situaties van enkele jaren daarvoor erbij te betrekken, moet er worden aangetoond dat het functioneren extreem onder de maat zou zijn geweest.

Het enkele feit echter dat leidinggevenden van de werknemer hem bij herhaling op vermeend disfunctioneren hebben gewezen, brengt nog niet met zich mee dat het disfunctioneren daarmee vaststaat. Daarvoor is nodig dat uit verslagen van functioneringsgesprekken concreet blijkt waarin de werknemer is tekortgeschoten. Als dat het geval zou zijn moet de werknemer vervolgens door middel van begeleiding, trainingen of opleidingen de mogelijkheid worden geboden om zijn functioneren aan te passen aan de eisen en wensen van de werkgever.

Voornoemde zaak maakt duidelijk dat wanneer een werknemer slecht functioneert, het niet voldoende is voor een werkgever om de werknemer hier slechts op aan te spreken of hem brieven hierover te sturen. Een werkgever moet actief een verbetertraject aanbieden om het functioneren van de werknemer te verbeteren. Treedt er desondanks geen verbetering op, dan pas kan worden gekeken naar een rechtmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Indien u meer wilt weten over een bepaalde juridische kwestie, neemt u dan – voor een vrijblijvend adviesgesprek – contact op met mr John Veerman van Som Advocatuur.


Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn Email
Julianaweg 192B
1131 DL Volendam
Telefoon: 0299-323878
E-mail: info@somadvocatuur.nl
Afmelden