Nieuwsbrief 015 Noodzaak Wegam-verzekering Laatste nieuws
 
Nieuwsbrief 015 Noodzaak Wegam-verzekering
Dat het loont om uw personeel goed te verzekeren blijkt uit de volgende uitspraak van de kantonrechter te Nijmegen die beslist heeft dat werkgevers niet alleen hun eigen personeel dienen te verzekeren tegen schade die ontstaat bij het uitoefenen van hun werkzaamheden, maar ook werknemers die zij inhuren via een uitzendbureau. 

Een uitzendkracht is werkzaam voor autoleasebedrijf De Lage Landen. Hij is via het uitzendbureau Kelly Services als chauffeur aan De Lage Landen uitgeleend. Op 4 augustus 2006 raakt de uitzendkracht met een leaseauto betrokken bij een ongeval waarbij schade ontstaat aan de auto van de uitzendkracht en aan een andere auto. Doordat de uitzendkracht op de snelweg achter op een andere auto is ingereden heeft hij last van nekklachten. 

Ruim één jaar later stelt de uitzendkracht zowel De Lage Landen als Kelly Services aansprakelijk voor het letsel dat bij hem is ontstaan ten gevolge van het ongeval. De Lage Landen en Kelly Services ontkennen echter beiden dat zij aansprakelijk zouden zijn voor de schade die de uitzendkracht door het ongeval heeft geleden. 

Op grond van artikel 7:658 BW rust er op werkgevers een zorgplicht ten opzichte van hun werknemers. Zij zijn verplicht de schade die een werknemer lijdt ten gevolge van de uitoefening van hun werkzaamheden te vergoeden. Kelly Services, met wie de arbeidsovereenkomst is gesloten, en formeel gezien dus de werkgever, meent dat zij haar zorgplicht niet heeft geschonden, ook al heeft zij geen geschikte verzekering hiervoor afgesloten. De betreffende verzekering, WEGAM (werkgevers-aansprakelijkheid bij gebruik motorrijtuigen), zou namelijk alleen de aansprakelijkheid van de werkgever dekken en niet de schade gemaakt door werknemers. 

Volgens de kantonrechter gaat deze redenering echter niet op. Uit de jurisprudentie blijkt dat werkgevers zorg dienen te dragen voor een behoorlijke verzekering van werknemers wier werkzaamheden ertoe kunnen leiden dat zij als bestuurder van een motorvoertuig betrokken raken bij een ongeval. Het afsluiten van een WEGAM-verzekering behoort namelijk zeker tot de zorgplicht van de werkgever ten opzichte van haar werknemers. Hierdoor is zij hoofdelijk aansprakelijk voor de geleden schade van de uitzendkracht ten gevolge van het ongeval.

Wat betreft de inlener beslist de kantonrechter dat het op de weg van De Lage Landen had geleden om uitzendkrachten wiens hoofdtaak het is om auto’s te vervoeren, te verzekeren of anders in ieder geval hierover afspraken maken met het uitzendbureau. Door hier niet aan te voldoen heeft ook De Lage Landen, die geen arbeidsovereenkomst heeft met de uitzendkracht en formeel gezien dus ook niet als werkgever kan worden aangemerkt, haar zorgplicht geschonden waardoor ook zij hoofdelijk aansprakelijk is voor de geleden schade van de uitzendkracht. 

Deze uitspraak maakt duidelijk dat niet alleen de formele werkgevers aansprakelijk kunnen indien zij geen passende verzekering afsluiten voor hun werknemer, maar dat ook bedrijven die uitzendkrachten in dienst hebben dit personeel goed dienen te verzekeren om hoofdelijke aansprakelijkheid te voorkomen. 

Indien u meer wilt weten over een bepaalde juridische kwestie, neemt u dan – voor een vrijblijvend adviesgesprek – contact op met mr John Veerman van Som Advocatuur.


Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn Email
Julianaweg 192B
1131 DL Volendam
Telefoon: 0299-323878
E-mail: info@somadvocatuur.nl
Afmelden