Nieuwsbrief 011 Geannuleerde of vertraagde vliegtuigvlucht Laatste nieuws
 
Nieuwsbrief 011 Geannuleerde of vertraagde vliegtuigvlucht
Geannuleerde of vertraagde vliegtuigvlucht

Het komt regelmatig voor dat een vliegtuigvlucht is vertraagd of geannuleerd wordt. Dit brengt veel ongemak met zich mee. Om dit ongemak te verzachten zijn in een (Europese) verordening regels vastgelegd voor het geval dat een vlucht wordt geannuleerd of langdurige vertraging oploopt.

In het geval van annulering van een vlucht kan een passagier aanspraak maken op een vergoeding van:
·         € 250,- voor vluchten van minder dan 1500 kilometer;
·         € 400,- voor vluchten binnen Europa van meer dan 1500 kilometer en voor vluchten buiten Europa van 1500 kilometer tot en met 3000 kilometer;
·         € 600,- voor alle vluchten van meer dan 3000 kilometer.

In het geval van vertraging kunnen passagiers aanspraak maken op gratis maaltijden en verfrissingen en in sommige gevallen op hotelaccommodaties en vervoer naar deze accommodaties.

De kantonrechter te Haarlem heeft een oordeel moeten vellen over de vraag of een vertraging van 25 uur gelijkgesteld kan worden aan annulering van een vlucht waardoor de passagiers aanspraak konden maken op voornoemde schadevergoeding. De vertraging was te wijten aan een technisch mankement aan het vliegtuig. De kantonrechter heeft die vraag voorgelegd aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

Het hof heeft bepaald dat de verordening ook van toepassing is op gevallen waarin de vlucht langdurig is vertraagd. Dat is het geval indien passagiers vier uur later op hun bestemming aankomen dan gepland. In dat geval ontvangen de passagiers 100% van voornoemde vergoeding. Wanneer de vertraging tussen de drie en vier uur bedraagt, hebben passagiers recht op 50% van de vergoeding. Dit is slechts anders indien de vertraging het gevolg is van een buitengewone omstandigheid waarop de luchtvaartmaatschappij geen daadwerkelijke invloed op uit heeft kunnen oefenen.

In een ander arrest heeft het hof bepaald dat een technisch probleem aan het vliegtuig geen buitengewone omstandigheid oplevert, indien er sprake is van een probleem dat behoort tot de normale uitoefening van de activiteit van de betrokken luchtvaartmaatschappij. Hierbij kan worden gedacht aan het oplossen van een technisch probleem dat wordt veroorzaakt door onvolkomenheden bij het onderhoud van een toestel. Pas wanneer technische problemen niet inherent zijn aan de normale uitoefening van de activiteit van de betrokken luchtvaartmaatschappij en er geen invloed op uit kan worden geoefend door de luchtvaartmaatschappij, zijn het bijzondere omstandigheden.

Bijvoorbeeld wanneer de fabrikant van vliegtuigen die worden gebruikt door de luchtvaartmaatschappij bekend maakt dat er een verborgen fabricagefout aanwezig is in het vliegtuig of wanneer er sprake is van beschadiging door sabotage of terrorisme. Andere bijzondere omstandigheden zijn bijvoorbeeld weersomstandigheden die de vlucht verhinderen, politieke onstabiliteit, beveiligingsproblemen, onverwachte veiligheidsproblemen of stakingen. Deze omstandigheden kunnen leiden tot een gegronde reden voor de luchtvaartmaatschappij om de vlucht te vertragen of te annuleren.

Van dergelijke omstandigheden was bij de vertraging van 25 uur geen sprake. De kantonrechter oordeelde dan ook - conform de arresten van het hof – dat het technische mankement van het vliegtuig behoort tot de normale uitoefening van de activiteiten van Martinair en niet gekwalificeerd kan worden als een buitengewone omstandigheid aangezien niet is gebleken dat Martinair geen invloed kon uitoefenen op het technische mankement aan het vliegtuig. Martinair is vervolgens veroordeeld tot betaling van zowel een vergoeding van € 600,- per passagier als betaling van de incasso- en proceskosten. Deze uitspraak kan verstrekkende gevolgen hebben voor de luchtvaartbranche nu een aanspraak op schadevergoeding pas na vijf jaar verjaart.

Indien u vragen heeft over de mogelijkheid om schadevergoeding te verhalen als gevolg van een geannuleerde of vertraagde vlucht, of meer wilt weten over een bepaalde juridische kwestie, neemt u dan – voor een vrijblijvend adviesgesprek – contact op met mr John Veerman van Som Advocatuur.


Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn Email
Julianaweg 192B
1131 DL Volendam
Telefoon: 0299-323878
E-mail: info@somadvocatuur.nl
Afmelden