Nieuwsbrief 010 payrolling / schending privacy Laatste nieuws
 
Nieuwsbrief 010 payrolling / schending privacy
Payrolling

 

Werkgevers kiezen er met regelmaat voor om niet rechtstreeks met een werknemer een arbeidsovereenkomst te sluiten maar de werknemer in te lenen via een payroll-onderneming. Het voordeel van die constructie zou moeten zijn dat de payroll-onderneming juridisch werkgever is en uit dien hoofde verantwoordelijk is voor de salarisbetaling, salarisadministratie, aanspraken in geval van ziekte etc.

De voorzieningenrechter te Groningen heeft in een zaak betreffende een werknemer die vanaf 2004 op basis van een payroll-overeenkomst werkzaam was op de redactie van Castel Media Productions (Castel) een beslissing moeten nemen op de vraag of er sprake was van een arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en Castel. 

Partijen hadden een payroll-overeenkomst gesloten waarin was opgenomen dat de werknemer altijd 20 uur kreeg uitbetaald, ook indien hij minder uren werkte.  Castel was degene die de beoordelingsgesprekken voerde met de werknemer en ook salarisverhogingen doorvoerde. Toen Castel, met het oog op de marktomstandigheden, zich genoodzaakt zag om de payroll-overeenkomst te beëindigen, heeft de werknemer zich op het standpunt gesteld dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst en doorbetaling salaris gevorderd.

De rechter is van (voorlopig) oordeel (het betrof een kort gedingprocedure) dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Dit gelet op de gezagsrelatie (gevoerde beoordelingsgesprekken) en het feit dat de werknemer ook betaald kreeg als hij niet werkte. Ondanks dat het salaris werd betaald door de payroll-onderneming, was er voor de rechter sprake van een arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en Castel. Castel is veroordeeld tot betaling van het salaris gedurende twintig uur per week.

Ondanks het sluiten van een payroll-overeenkomst kan er, gelet op deze uitspraak, in bepaalde gevallen toch sprake zijn van een arbeidsovereenkomst met alle – ongewenste – gevolgen van dien.

Ontslag na het lezen van privé-email

Een andere kwestie waarover kantonrechters veelvuldig een oordeel over dienen te vellen ziet op het lezen van privémail van werknemers door werkgevers. Het spreekt voor zich dat dit behoorlijk privacy gevoelig is.

Desondanks besloot een advocatenkantoor een administratief medewerker op staande voet te ontslaan nadat de hotmailaccount van de werkneemster was doorzocht en tot de conclusie was gekomen dat de administratief medewerkster haar geheimhoudingsplicht had geschonden.

De kantonrechter uit Alphen aan de Rijn was echter een andere mening toegedaan. Er was geen reden om de werknememer op staande voet te ontslaan. Wel was er reden om de arbeidsovereenkomst tussen partijen op korte termijn te beëindigen omdat deze verstoord was geraakt. De kantonrechter vond dat de verstoorde arbeidsrelatie echter was te wijten aan de werkgever doordat zij de privacy van de werkneemster had geschonden en daardoor verwijtbaar had gehandeld en ontbond de arbeidsovereenkomst onder toekenning van een door de werkgever te betalen vergoeding van ruim drie maandsalarissen. 

Indien u vragen heeft over ontslag, reorganisatie of meer wilt weten over een bepaalde juridische kwestie, neemt u dan – voor een vrijblijvend adviesgesprek – contact op met mr John Veerman van Som Advocatuur.


Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn Email
Julianaweg 192B
1131 DL Volendam
Telefoon: 0299-323878
E-mail: info@somadvocatuur.nl
Afmelden