Nieuwsbrief 006 Ontslagmogelijkheden Laatste nieuws
 
Nieuwsbrief 006 Ontslagmogelijkheden
Ondernemers worstelen met ontslagprocedures

De economische vooruitzichten zijn somber te noemen. Diverse bedrijven hebben al gesaneerd qua personeel en veel bedrijven zullen daartoe moeten overgaan simpelweg omdat ook zij de gevolgen zullen merken van de kredietcrisis. Immers, als er minder wordt gebouwd, wordt er minder gestukadoord, minder geschilderd en worden er minder keukens en badkamers verkocht.

Voor de werkgever die een werknemer wil ontslaan, zijn er diverse mogelijkheden. In onderling overleg kan een zogenaamde beëindigingsovereenkomst worden gesloten waarbij de arbeidsovereenkomst na verloop van tijd eindigt. Bij het opstellen van zo’n overeenkomst is het van belang dat deze zo wordt ingericht dat een werknemer recht krijgt op een WW-uitkering.

In onderling overleg kan ook worden gekozen om een zogenaamde ‘pro forma-procedure’ te voeren bij de kantonrechter. Partijen hebben dan al afspraken gemaakt over de beëindiging en sturen gelijktijdig een verzoek- en verweerschrift in waarbij de kantonrechter wordt verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De werknemer krijgt na beëindiging een WW-uitkering. Voordeel van deze procedure is dat een ondernemer een maand opzegtermijn in mindering mag brengen op de wettelijke opzegtermijn. Dit kan aanzienlijk schelen qua loonkosten.

Een andere optie is om een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV Werkbedrijf (voorheen CWI).

Door middel van een goed gemotiveerde aanvraag waaruit bijvoorbeeld de economische noodzaak blijkt, zal het UWV Werkbedrijf de ontslagvergunning verlenen. Nadeel van deze procedure is dat deze op dit moment lang duurt (zo’n twee maanden indien een werknemer gemotiveerd verweer voert). Na ontvangst van de ontslagvergunning kan pas tegen het einde van de maand worden opgezegd met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn. Ook voor deze procedure geldt dat een werkgever een maand opzegtermijn in mindering mag brengen.

Het is ook mogelijk om deeltijd WW aan te vragen. Hieraan zijn diverse voorwaarden verbonden en bestaat de mogelijkheid dat een werkgever een boete krijgt indien personeel waarvoor deeltijd WW is aangevraagd heeft moeten ontslaan tijdens of korte tijd na de periode dat de deeltijd WW is ingegaan of beëindigd.

Arbeidsovereenkomsten die voor bepaalde tijd zijn aangegaan eindigen van rechtswege. Dit betekent dat er geen ontslagvergunning hoeft te worden aangevraagd of een ontslagprocedure hoeft te worden gevolgd bij de kantonrechter.

Er zijn dus diverse opties om te komen tot een beëindiging van een dienstverband. De beste optie is – onder meer – afhankelijk van de grootte van de organisatie, lengte dienstverband, hoogte salaris, onmisbaarheid van de werknemer(s) en toekomstperspectief. Maatwerk dus.

Bij de beëindiging van een dienstverband zal namelijk ook worden gesproken over een eventuele financiële vergoeding die meestal wordt gegrond op de zogenaamde kantonrechtersformule, waarbij – kort samengevat – voor elk dienstjaar een percentage van het maandsalaris wordt vergoed. De hoogte van dit percentage is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer.

Tip voor de werkgevers: neem in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd altijd een tussentijdse opzegmogelijkheid op om te voorkomen dat de arbeidsovereenkomst pas eindigt na afloop van de overeengekomen periode.

Indien u vragen heeft over ontslag, reorganisatie of meer wilt weten over een bepaalde juridische kwestie, neemt u dan – voor een vrijblijvend adviesgesprek – contact op met mr John Veerman van Som Advocatuur.


Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn Email
Julianaweg 192B
1131 DL Volendam
Telefoon: 0299-323878
E-mail: info@somadvocatuur.nl
Afmelden