Nieuwsbrief 005 Wanbetalers Laatste nieuws
 
Nieuwsbrief 005 Wanbetalers
Ondernemers laten wanbetalers massaal lopen

Ondernemers hebben vaak de neiging om vorderingen op klanten te laten voor wat het is. Zij zijn bang om de relatie met de klant te verpesten of hebben simpelweg hun debiteurenbeheer niet op orde. Hierdoor lopen zij vaak onnodig aanzienlijke schade op.

De laatste periode is het aantal uitgesproken faillissementen, mede als gevolg van de kredietcrisis, enorm toegenomen. Voor schuldeisers is het nog maar de vraag of zij hun vordering nog betaald krijgen. Dit is meestal niet het geval en kan voorkomen worden door een actief debiteurenbeheer te voeren. Immers, vaak wordt pas na enkele maanden – en dus veel te laat – actie ondernomen. De schade die hierdoor ontstaat is is onnodig omdat deze simpel voorkomen, of in ieder geval beperkt, had kunenn worden. Onderstaand een korte handleiding om te komen tot goed debiteurenbeheer.

1.   Organiseer

Maak wekelijks tijd vrij voor uw debiteurenbeheer. Het is één van de belangrijkste onderdelen van uw bedrijfsvoering.

2.   Controleer vooraf uw klant

Zorg dat u weet met wie u zaken gaat doen. In het Handelsregister kunt de financiële situatie en de eventuele tekenbevoegdheid van uw klant nagaan.

3.   Algemene voorwaarden

Stel actuele algemene voorwaarden op waarin zaken als betalingstermijn en incassokosten worden geregeld. Stuur deze algemene voorwaarden altijd mee met de overeenkomst.

4.   Snel factureren

Hoe sneller u factureert, hoe sneller u betaald krijgt.

5.   Aanmaning

Verstuur na het verstrijken van de betalingstermijn een herinnering en/of een aanmaning inclusief wettelijke rente.

6.   Een belletje

Neem contact op met uw klant. Vaak weet u dan direct waarom er niet is betaald. Slordigheid en gemakzucht zijn oorzaak nummer één. Bevestig eventueel gemaakte betalingsafspraken schriftelijk.

7.   Andere juridische middelen

Denk hierbij aan het terugvorderen van goederen of het opschorten van een levering. Overleg hierover eerst met een adviseur of advocaat.

8.   Uit handen geven

Blijft betaling achterwege, laat de openstaande vordering dan incasseren.

U kunt voor het laten incasseren van uw vordering terecht bij een advocaat of incassobureau. Incassobureaus hebben echter beperkte mogelijkheden. Zo mogen zij slechts procedures bij de rechtbank voeren indien het gevorderde niet meer bedraagt dan € 5.000,-. Daarnaast mogen zij geen faillisementsverzoek indienen of beslag laten leggen op bankrekeningen en (on)roerende goederen. Dergelijke procedures zijn in de praktijk goedkoop, efficiënt en effectief om een schuldeiser op korte termijn te laten betalen.

Indien u vragen heeft over incasso van openstaande vorderingen of meer wilt weten over een bepaalde juridische kwestie, neemt u dan – voor een vrijblijvend adviesgesprek – contact op met mr John Veerman van Som Advocatuur.


Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn Email
Julianaweg 192B
1131 DL Volendam
Telefoon: 0299-323878
E-mail: info@somadvocatuur.nl
Afmelden