De vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekering verruimd Laatste nieuws
 
De vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekering verruimd
Vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekering verruimd

Veel mensen hebben een rechtsbijstandsverzekering. Mocht er ooit een juridisch geschil ontstaan, dan draagt de verzekeraar in de regel conform de polisvoorwaarden de kosten voor (externe) rechtsbijstand. De verzekeraars adverteren met het feit dat zij ervaren juristen in dienst hebben die voor elk juridisch geschil de verzekerde accuraat kunnen bijstaan. Deze juristen zijn echter niet altijd advocaat.

Vanaf 2013 heeft een verzekerde in dit kader bij gerechtelijke of administratieve procedures (bijvoorbeeld bezwaar inzake WIA of WW) een vrije advocaatkeuze en hoeft deze niet te kiezen voor een jurist die werkzaam is bij de verzekeraar. De verzekerde mag de zaak laten behandelen door een advocaat naar keuze waarbij de verzekeraar de kosten dient te voldoen. Begin deze maand heeft het Europese Hof van Justitie twee arresten gewezen waarbij de vrije advocaatkeuze bij administratieve procedures is verruimd.

De eerste kwestie betrof een werknemer voor wie een ontslagvergunning was aangevraagd bij het UWV. Hij wendde zich tot DAS Rechtsbijstand met de vraag of hij een externe advocaat mocht inschakelen om hem bij te staan. DAS weigerde dit: aldus DAS kan een procedure bij het UWV niet als administratieve procedure worden aangemerkt. Das weigerde de kosten voor een externe advocaat te vergoeden.

De tweede kwestie betrof een verzekerde van Achmea wiens zorgindicatie door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) was afgekeurd en daartegen in bezwaar wilde gaan met de bijstand van een gespecialiseerde advocaat. Ook hier weigerde de verzekeraar de kosten van de externe advocaat te vergoeden omdat deze zaak geen administratieve procedure zou zijn.

Beide kwesties zijn aan het Europese Hof van Justitie voorgelegd met de vraag om duidelijkheid te verschaffen over de reikwijdte van de administratieve procedure. Het Europese Hof van Justitie heeft daarop geantwoord dat het begrip ‘administratieve procedure’ ruim dient te worden uitgelegd. De Europese richtlijn waarin een en ander is geregeld, heeft namelijk tot doel om de verzekerde een ruime bescherming te bieden. Die ruime bescherming belemmert een beperkte uitleg van het begrip ‘administratieve procedure’. Ook in gevallen waarbij een bestuursorgaan een besluit neemt dat vatbaar is voor een beroep of hoger beroep bij een rechter, geldt dat er vrije advocaatkeuze moet bestaan. Dus ook in het geval van bezwaarprocedures bij het UWV, de Belastingdienst of bij het CIZ.

Voorgaande uitspraak van het Europese Hof van Justitie betekent opnieuw een verruiming van de vrije advocaatkeuze. Door voornoemde uitspraak staat het iedereen met een rechtsbijstandsverzekering derhalve vrij om, ook in bezwaarprocedures, te besluiten of een zaak al dan niet door een advocaat naar keuze wordt behartigd. Goed nieuws dus voor de rechtzoekenden in Nederland met een rechtsbijstandsverzekering.

Som Advocatuur is gewend om zaken soepel af te wikkelen met rechtsbijstandsverzekeraars. U heeft er geen omkijken naar. Neem eens vrijblijvend contact met ons op om te zien wat wij voor u kunnen betekenen. Indien u vragen heeft omtrent de vrije advocaatkeuze of u meer wilt weten over een bepaalde juridische kwestie, neemt u dan – voor een vrijblijvend adviesgesprek – contact op met mr. Lydia Visscher of mr. John Veerman van Som Advocatuur. 


Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn Email
Julianaweg 192B
1131 DL Volendam
Telefoon: 0299-323878
E-mail: info@somadvocatuur.nl
Afmelden